Podmínky použití rezervačního systému

1.     Smluvní strany

 1. Provozovatel: Tereza Krakovičová (IČ: 88033651), Masarykova 11, Blansko 67801, Česká Republika
 2. Klient: Fyzická nebo právnická osoba využívající služeb provozovatele.

2.     Pojmy

 1. Provozovna: Fit plus Blansko, Pod Javory 32, Blansko 67801, Česká Republika.
 2. Rezervační systém: Slouží k objednání lekcí a je umístěn na: www.fitplusblansko.cz.
 3. Kredity: Kredity slouží k rezervování lekcí a dobíjí se v místě provozovny.
 4. Lekce: Jednotlivé cvičební aktivity, na které se lze objednat pomocí rezervačního systému nebo na místě cvičení.

3.     Všeobecná ustanovení

 1. Rezervační systém slouží k rezervaci míst na lekcích.
 2. Za rezervaci místa na lekcích budou klientovi odečteny kredity podle aktuálních parametrů lekce.
 3. Při zrušení rezervace později, než 24 hodin před začátkem lekce, nebudou klientovi kredity vráceny.
 4. Absence klienta na jím rezervované lekci není důvodem k navrácení kreditů.
 5. Klient dává souhlas ke zpracování a uchovávání všech jím zadaných údajů za účelem rezervování lekcí. Provozovatel souhlasí, že tyto údaje nepředá třetím stranám, ani je sám nevyužije k jiným účelům bez předchozího souhlasu uživatele.
 6. Pokud na lekci není nikdo přihlášen, tak je automaticky smazána v 19h předchozího dne.
 7. Při dobití vyšších částek (nad 400 kč), klient získává bonusové kredity v hodnotě 10% z dobíjené částky (500 Kč + 50 kreditů, 1000 Kč + 100 kreditů, 2000 Kč + 200 kreditů…)
 8. Vložené kredity jsou nevratné (provozovatel nemá povinnost vrátit finanční částku vloženou na účet, v případě nevychození kreditů)
 9. Platnost kreditů je 1 rok od nabití. 

4.     Povinnosti a práva klienta

 1. Klient je povinnen uvést při registraci platné údaje a i nadále je udržovat aktuální. Uvedením neplatných údajů ztrácí klient právo na jakékoli náhrady či odškodnění spojených s neinformováním klienta.
 2. Klient souhlasí, že nemá nárok na úhradu jakékoli škody či náhrady spojené s užíváním rezervačního systému.
 3. Klient je povinen kontrolovat stav svého účtu a v případě nesrovnalostí neprodleně kontaktovat provozovatele (Krakovičová Tereza)

5.     Povinnosti a práva provozovatele

 1. Provozovatel neodpovídá za žádné akce vzniklé zneužitím přistupových údajů klienta. Je v zájmu klienta zvolit si bezpečné heslo (dlouhé, použít malá i velká písmena, čísla) a zacházet s nimi obezřetně. Provozovatel nebude nikdy vyžadovat zasílání hesla e-mailem nebo jinou formou komunikace. Před zadáním přístupových údajů je uživateli doporučeno v adresním řádku zkontrolovat, zda-li se opravdu nachází na webu www.fitplusblansko.cz a používat zabezpečení komunikace pomoci SSL.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo v ojedinělých případech změnit parametry lekce nebo ji zcela zrušit. Pokud se jedná o změnu termínu nebo typu lekce, provozovatel je povinnen pokusit se kontaktovat klienty, kteří mají místa na dané lekci již rezervované a o změnách je informovat. V případě změny parametrů nebo zrušení klientem rezervované lekce nemá klient právo žádat jiné odškodnění či náhradu, než vrácení kreditů, které za rezervaci lekce uhradil.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo jakékoliv změny těchto podmínek použití nebo úpravy služby bez nutnosti předchozího oznámení klientům. Na veškeré změny bude klient po přihlášení upozorněn. Klient je povinnen seznámit se se změnami a o případném nesouhlasu neprodleně uvědomit provozovatele.
 4. Upozornění: Lekce se uskuteční pouze při minimálním počtu 2 dopředu přihlášených účastníků (3 v případě Yogy). Pokud je přihlášených méně, provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit
 

 6. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 1. Fit plus Blansko (IČ: 88033651) přechovává osobní údaje pouze pro své vlastní potřeby. Osobní informace nejsou a nebudou předávány třetím osobám a subjektům
 2. Vaši emailovou adresu a telefonní číslo využíváme k podávání informací o změnách v rozvrhu či na lekcích. Aktuality rozesíláme jen klientům, kteří k tomu dali souhlas (zaškrtnutí políčka "souhlasím se zasíláním informací o službách"). Z odběru aktualit se můžete kdykoli odhlásit. 
 3. Kdykoli si nebudete jisti, jestli jsou Vaše údaje v bezpečí, obraťte se na nás a problém vyřešíme. 

7. karty multisport

 1. Od 1.2.2018 studio Fit plus přijímá karty MULTISPORT. 
 2. Klient je povinnen mít na účtě minimum kreditů pro přihlášení na lekci, při návštěvě studia si opíšeme identifikační údaje, klient se podepíše a kredity za lekci jsou mu zpětně připsány na účet. Tyto údaje dále předáváme firmě MultiSport Benefit, s.r.o..
 3. Pokud se klient bez omluvení na lekci nedostaví, jsou mu strženy kredity z účtu a nemá právo na náhradu, ani zpětné přičtení kreditů. 
 4. Karta MULTISPORT se vztahuje pouze na skupinové aktivity, které probíhají ve studiu Pod Javory 32. 
 

V platnosti od 10. 4. 2013.

 

 

Přihlásit se | Registrace